مخلوط فوق به طور مختصر سانتریفوژ و دردمای ۲۵ درجه سانتیگراد به مدت ۵ دقیقه انکوبه گردید.
به مخلوط فوق، به مقدار ۱ میکرولیتر (۲۰۰ u/µl) RevertAidTM H Minus M-Mulv RT افزوده شد تا حجم کلی آن به ۲۰ میکرولیتر برسد.
سپس به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و نهایتاً به مدت یک ساعت در دمای ۴۲ درجه سانتیگراد انکوبه شد.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع آبداکشن، توقف،، ۱+، و۲+
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید