گردید
۲-۸-۲-۴-شستشو۶۲RNA
در این مرحله، اتانول ۷۰% به رسوب RNA اضافه شد و نمونه به مدت ۵ دقیقه با دمای ۴ درجه ی سانتیگراد و دور g 7500 سانتریفوژ گردید و سپس رسوب ویال ها به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه در زیر هود قرار گرفت تا کاملا خشک شود و در آخر به هر ویال ۱۵ میکرولیتر آب ملکولی اضافه شد.
لازم به ذکر است کلیه ی مراحل استخراج RNA

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع (نه، (۳).، قطبیت، (۶).
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید