دانلود پایان نامه

بر روی یخ و زیر هود شیمیایی و با استفاده از وسایل RNase free انجام شد.
۲-۸-۳-بررسی کیفی RNA های استخراج شده
این مرحله از کار با استفاده از دستگاه نانودراپ انجام شد بدین منظور ابتدا دستگاه با یک میکرولیتر آب مقطر صفر شد و سپس یک میکرولیتر نمونه ی RNA بر روی دستگاه قرار گرفت و OD63 آن خوانده شد. حداکثر جذب RNA در طول موج ۲۶۰

مطلب مرتبط :   پایان نامه درموردناخودآگاه، ایدئولوژی، تحلیل گفتمان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید