نانومتری است و در طول موج ۲۸۰ نانومتری پلی‌ساکاریدها بیشترین جذب را دارند، بنابراین تعیین نسبت ۲۶۰ به ۲۸۰ درجه خلوص RNA را مشخص می‌نماید (باید OD بین ۲-۸/۱) باشد.
۲-۸-۴-تیمار نمونه یRNA با استفاده از DNase1 جهت حذف آلودگی ژنومی
اگر غلظت RNA بیش از ۱۰۰۰ نانو گرم در یک میکرولیتر بود ابتدا با رقیق سازی RNA غلظت آن به پایین

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوعناخودآگاه، ایدئولوژی، تحلیل گفتمان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید