متفاوت باشد. برخی خوابانیدن و دراز کشیدن هیپنوتیز شونده را ترجیح می‌دهند و برخی دیگر سوژه خود را روی صندلی می‌نشانند. اما به‌طور کلی استفاده از هر کدام از این روش‌ها باید بر اساس ویژگیهای هیپنوتیزم شونده صورت بگیرد. افراد هیجان‌زده و غیر عادی بهتر است روی صندلی بنشینند.
استفاده از شیء یا چشمان هیپنوتیزور
برخی از افراد هیپنوتیزم

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع t، ، x، باشد:
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید