کند. به این تلقین توجه کنید. “می‌خواهم به راحتی روی صندلی بنشینید و به‌طور کامل بدنتان را آزاد و شل کنید. کف هر دو دست خود را روی زانوان بگذارید و با این عمل مراقب دست‌های خودتان هستید و متوجه می‌شوید که به راحتی می‌توانید دست‌هایتان را نگاه کنید. به چیزی فشار می‌دهید و شاید هم پارچه شلوارتان را که دست‌هایتان روی آن است حس

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع آسیب دیدگی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید