پایین (هیپنوتیزم‌پذیری بسیار پایین):۲۰% مردم
از ۲۵ درصد باقی مانده،۵ درصد افراد از نظر روانی نرمال هستند ولی از نظر زیست شناختی امکان هیپنوتیزم شدن ندارند و ۲۰ درصد دیگر به دلیل اختلالات امکان هیپنوتیزم‌پذیری ندارند. چون در این افراد توجه مختل است و روان وضعیت عادی ندارد (هر چند ممکن است با تست هیپنوتیزم‌پذیری از نظر بیولوژیک،

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع دقیقه،، pHهای، ۸/۸، ۴/۲
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید