دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 
3-شرایط مساعد کار:مردم دوست دارند که در محیط تمیز،آراسته، جالب و خوشایند کار کنند.

پاداش، تنیدگی و بسیاری از متغیرهای روان شناختی دیگر می باشد. فرض اصلی در این نظریه آن می باشد که فرد خواهان دستیابی و حفظ ارتباط مثبت با محیط کاری می باشد. طبق نظر دیویس و لاف کوئیست افراد نیازهایشان را وارد محیط کاری می کنند، و محیط کاری نیز از فرد مطالباتی دارد. به مقصود بقای فرد و محیط کاری هر دو باید به درجاتی از هماهنگی برسند . دو عنصر کلیدی در این نظریه ساختار محیطی و سازگاری کاری می باشد . سازگاری کاری زمانی در بهترین حالت می باشد که فرد و محیط، نیازهای کاری را با مهارتهای کاری متناسب کرده اند . تغییرات هم می تواند باعث رضایت کارمندان گردد . کوشش کارمندان برای بهبود هماهنگی شان با محیط کاری می تواند به عنوان اقداماتی جهت دستیابی به سازگاری کاری در نظر گرفته گردد . معمولاً سازگاری به دنبال یکی از دو حالت زیر حاصل می گردد : کنش و واکنش . در حالت کنش، کا رمندان کوشش می کنند تنها محیط کاری را تغییر دهند ، در حالی که در وضعیت واکنشی کوشش دارند تا خودشان بهتر با محیط کاری متناسب شوند (صادقیان ، 1388 ، ص52) .

نظریه خصیصه – عامل: این نظریه بر سه اصل استوار می باشد:

مطلب مرتبط :   پایانامه در رابطه با : هتل بانوان در شهر مقدس قم

اولا: در نظر داشتن وجود تفاوت های فردی بین انسانها از نظر جسمانی، روانی و اجتماعی هر فردی می تواند با نوع خاصی از مشاغل حداکثر سازش را دارا باشد .

ثانیا : انجام مشاغل متعددبه خصوصیات خاص نیاز دارد.پس افرادمشاغل گوناگون ویژگیهای متفاوتی دارند ( جعفری ،1391) .

  تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کاشناسی ارشد رشته روانشناسی : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

دسته بندی : دسته‌بندی نشده