رفتارهای غیرانطباقی بیمار، او یاد می گیرد که در جهان به گونه ای عمل کند که از تقویت مثبت برخوردار شود. رفتاردرمانی را برای اختلال افسردگی اساسی هنوز به قدر کافی در مطالعات کنترل شده بررسی نکرده اند، اما درمان های فردی و گروهی بررسی شده است. داده های فعلی حاکی از آن است که رفتاردرمانی، اسلوب مؤثری در درمان اختلال افسردگی اساسی

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گازهای گلخانه ای، شبکه بندی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید