رفتارهای غیرانطباقی بیمار، او یاد می گیرد که در جهان به گونه ای عمل کند که از تقویت مثبت برخوردار شود. رفتاردرمانی را برای اختلال افسردگی اساسی هنوز به قدر کافی در مطالعات کنترل شده بررسی نکرده اند، اما درمان های فردی و گروهی بررسی شده است. داده های فعلی حاکی از آن است که رفتاردرمانی، اسلوب مؤثری در درمان اختلال افسردگی اساسی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار درمانی شناختی، درمان بیماران، بهداشت روان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید