مکانیسم های مدارا، قابلیت در سوگ نشستن، و قدرت برخوردار شدن از طیف وسیعی از حالات روحی و هیجانی، برخی از اهداف درمان روانکاوانه است. این نوع درمان اغلب مستلزم آن است که بیمار در سیر درمان که ممکن است چندین سال ادامه داشته باشد، رنج و اضطرابش بیشتر شود( سادوک و سادوک،۲۰۰۷، ترجمه رضاعی ، ۱۳۹۱).
۲-۹-۶-خانواده درمانی
خانواده

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره Pren، pl.، personne، Vous
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید