کژکاری اجتماعی دلالت بر پاسخ خوب به درمان بین فردی دارد؛ وجود مختصری کژکاری شناختی دلالت بر پاسخ خوب به رفتاردرمانی شناختی و دارودرمانی دارد؛ وجود کژکاری شدید شغلی بر پاسخ خوب به دارو درمانی دلالت دارد؛ و بالا بودن شدت افسردگی، حکایت از پاسخ خوب به ترکیب درمان بین فردی با دارو درمانی می کند ( سادوک و سادوک،۲۰۰۷، ترجمه رضاعی ،

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهنانولوله،، Ga، Co2+&CNT(5-5)Ga,Pb2+&BNNT(5-5)Ga,Hg2+&BNNT(5-5),Al3+&BNNT(5-5)Ga، (E_binding)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید