دانلود پایان نامه

و تفکر تحریف شده می توان پرداخت، آن هم فقط در بافتار اهمیت و اثری که در روابط بین فردی بیمار دارند( سادوک و سادوک،۲۰۰۷، ترجمه رضاعی ، ۱۳۹۱).
۲-۹-۴-رفتاردرمانی
رفتاردرمانی بر این فرضیه مبتنی است که الگوهای غیرانطباقی رفتار موجب می شود که فرد از اجتماع، بازخورد مثبت چندانی نگیرد و حتی صریحاً طرد شود. در حین درمان با پرداختن به

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد (۳-۷)، ، ،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید