سه اسلوب روان درمانی کوتاه مدت را از رویکرد روان کاوانه افتراق می دهد، نقش فعال و هدایتگرانه درمانگر، روشن و واضح بودن اهداف این درمان ها، و پایان پذیر و کوتاه بودن مدت آنهاست .گرچه نظریه روان پویشی افسردگی کمتر از برخی اشکال دیگر روان درمانی مورد پژوهش واقع شده است، شواهد رو به تزاید مؤید اثربخش بودن درمان روان پویشی است. در یک

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع m، ۲۰C3M، ۱PTO2X، ۲۱۰۰
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید