دانلود پایان نامه

بیمارنیز نقشی دارند. کارآزمایی های کنترل شده، حاکی از آن بوده که درمان بین فردی درمان مؤثری برای اختلال افسردگی اساسی است و طبیعتاً به ویژه در رفع مشکلات بین فردی کمک کننده است. برخی مطالعات نیز حاکی از آن است که اگر روان درمانی به تنهایی روش انتخابی برای درمان باشد، درمان بین فردی مؤثرترین اسلوب روان درمانی برای دوره های شدید

مطلب مرتبط :   پایان نامه درموردتقسیم کار جنسیتی، تقسیم کار، رسانه‌های جمعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید