۱۳۹۱).
۲-۹-۲-شناخت درمانی
شناخت درمانی که به ابتکار ” آرون بک ” پیدا شده است، بر اعوجاجات شناختی ای تأکید می کند که وی معتقد است در اختلال افسردگی اساسی وجود دارد. این اعوجاجات عبارت است از توجه انتخابی به جنبه های منفی وقایع و پیامد هر چیز را با نتیجه گیری های غیر واقع بینانه ای بد و وخیم دانستن. مثلاً بی احساسی ( آپاتی ) و

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوعایدئولوژی، زندگی روزمره، بزرگسالان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید