کمبود انرژی، از انتظار شکستی ناشی می شود که بیمار در همه زمینه ها دارد. هدف شناخت درمانی آن است که با کمک به بیمار در شناسایی و آزمودن این شناخت های منفی، دوره های افسردگی اش را تسکین و تخفیف دهد؛ از عود آنها پیشگیری کند؛ راههای دیگری برای اندیشیدن پیدا کندکه انعطاف پذیر و مثبت باشند؛ و سرانجام واکنش های جدید شناختی و رفتاری را

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد بهینه سازی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید