فعالیتهای معمول،ناراحتی های روانشناختی

وظایف مقابله:
کاهش شرایط زیان آور محیطی یا سازگاری با رویدادها،حفظ تصویر مثبتی از خود و ادامه ارتباط مطلوب با دیگران

پاسخ ها و راهبردهای مقابله:حل مشکل و تنظیم هیجانی،مثلاَ جستجوی اطلاعات،عمل مستقیم،مهار فعالیت،پاسخ های درون روانی و رفتن به سوی دیگران

ارزیابی و تفسیر

مطلب مرتبط :   پایان نامه درموردتحلیل محتوا، تحلیل مضمون
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید