منابع دیگر ارضاء ،جایگزین هایی برای بحران یافت شود.مثل تخلیه احساسات از قبیل ، خشم و نا امیدی،مصرف داروهای آرام بخش و انجام رفتاری که ممکن است به طور موقت تنش را کاهش می دهد.پارکر و براون(۱۹۸۲؛به نقل از دافعی،۱۳۷۶)با استفاده از روش تحلیل عاملی،شش گونه مقابله را شناسایی و چنین نامگذاری کرده اند:بی پروایی(شکستن اشیاء)اجتماعی

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع دستهای، هپینوتیزم، زانوهایش، بیحال
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید