موس و اسکافر،۱۹۹۳؛ به نقل از غفاری،۱۳۹۳).
مقابله اجتنابی – شناختی
پاسخ هایی را در بر می گیرد که متوجه انکار،تقلیل وخامت یک بحران و پیامدهای آن باشد و همچنین پذیرش یک موقعیت همانطور که هست، می باشد.
مقابله اجتنابی- رفتاری
جستجوی پاداش ها ی جانشین را در بر میگیرد، یعنی سعی می شود که به وسیله در گیر شدن در فعالیت های جدید و خلق

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد پلاریزاسیون، ...، ۳-۴-۲،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید