دانلود پایان نامه

روش مقابله(آیا یک پاسخ مستلزم کوشش های رفتاری یا شناختی است)تأکید می ورزد.ما در اینجا این دو دیدگاه را ترکیب کرده و مفهوم یکپارچه تری از فرایند مقابله ای ارائه می کنیم:
مقابله ی رویکردی- شناختی
شامل تحلیل منطقی ،ارزیابی مجدد مثبت ،پذیرش مسئولیت و خویشتنداری است. این فرایند مقابله ای ،توجه دقیق بر یک جنبه از موقعیت بر هنگام

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، افزایش کیفیت زندگی، سلامت و رفاه، نیروی انسانی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید