فعالیت های اجتماعی و نتیجه ابتکارات سیاسی گردید(نجات،۱۳۷۸).
نگاهی به متون قدیمی هم نشان می دهد مفهوم کیفیت زندگی یک واژوه جدید نیست زندگی با کیفیت مطلوب ریشه در اعتقادات و آموزش های دینی مسلمانان دارد در فلسفه یونان این کلمه به کار برده است سقراط در مورد شادی از کیفیت زندگی صحبت کرده است.لیندهالت و همکاران(۲۰۰۰)در مورد کیفیت

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع استخراج:، ۲۹/۷، است)،، (Pka
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید