آمریکا از کیفیت زندگی سخن به میان آورد و به دنبال آن تلاش هایی برای افزایش کیفیت زندگی از طریق تأکید بر برنامه های انسانی نظیر آموزش نیروی انسانی،سازندگی جامعه، بهداشت، سلامت و رفاه انجام شد. خارج از حوزه سیاسی کیفیت زندگی در مباحث آموزشی و مطالعات در مورد خانواده مورد بحث بیشتر قرار گرفت.روبرت و کلیفتون(۱۹۹۱)کیفیت زندگی را

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد مدلهایی، شیمیایی)، میآید]۲۲[.، t^0.5
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید