درجه رضایت مندی مردم یا حس خوب بودن که آنها در یک محیط خاص تجربه کرده اند می دانستند. سازمان جهانی بهداشت نیز در سال ۱۹۹۵ کیفیت زندگی را به صورت درک افراد از موقعیت خود در زندگی با توجه به زمینه فرهنگی و سیستم های ارزشی که در آن زندگی می کنند و همین طور در ارتباط با اهداف ،انتظارات، استانداردها و نگرانی هایشان تعریف کرده

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه حسگرشیمیایی، میشود،، قسمت،، (۱-۹)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید