دانلود پایان نامه

از خود نشان داده است.
طبق مشاهدات ممان دو قطبی نانو لوله ها بعد از قرار گرفتن یون ها در داخل آن ها تغییرات قابل ملاحظه‎ای را از خود نشان داده اند. که در بین ساختارها، ساختار Al(III)&BNNT(5,5)-doppedGa بیشترین و ساختار Al(III)&CNT(5-5) کمترین ممان دو قطبی را دارا هستند.

۳-۴ محاسبات خواص بنیادی
پتانسیل یونش (I)،

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع حجمی-، حجمی۵۵:۴۵، KH2PO4با، استونیتریل
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید