واقع با حضور خود به فضیلتى دست یافته است. بنابر آن چه خود ابن تیمیه اعتراف کرد، کسى مى بایست براى انجام مباهله آورده شود که از مقام و موقعیّتى برخوردار باشد که او را از دیگران جداساخته و بر آنان مقدم کند. على(ع) داراى چنین مزیتى بود، به گونه اى که خداوند به رسول خود امر نمود که از او به عنوان نفس خود یاد کند.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوعزنجیره تأمین، نیروی کار، فناوری اطلاعات
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید