باتوجه به رابطه ۳، رابطه ۴ را برای هریک از نهاده ها محاسبه می کنیم:
(۷)

باتوجه به رابطه های ۳و۴، رابطه ۵ را برای هریک از نهاده ها محاسبه می کنیم:
(۸)
( ۹)

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد نیروی کار
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید