شده در مجموع داده‌های مرحله پیش گویی است. اخیراً برای ارزیابی قابلیت پیش گویی یک مدل از RMSEP68 و RSEP69 استفاده می‌شود که نشان دهنده خطا در مرحله پیش گویی می‌باشند و به صورت زیر نمایش داده می‌شوند:
(۱-۳۰)

(۱-۳۱)

۱-۱۷- تجزیه‌های اسپکتروفتومتری

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع فوقخاری، آبداکشن، جاب، فلکشن
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید