استفاده میشود. علاوه بر کوارتز از مواد دیگری مثل اکسید روی نیز در ساخت این مبدلها استفاده شده است [۴۴].

۱-۱۹-۳- حسگرهای الکتروشیمیایی
قدیمیترین گروه از حسگرهای شیمیایی، حسگرهای الکتروشیمیایی میباشند. تعداد زیادی از این حسگرها امروزه به صورت تجارتی ساخته و به بازار عرضه میشوند و تعداد زیادی نیز هنوز در مراحل توسعه

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوعصدا و سیما، تحول فرهنگی، منزلت اجتماعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید