است. کریستال پیزوالکتریک نوع دیگری از ردیابهای گرمایی است که به سبب حساسیت بسیار بالا برای حسگرهای شیمیایی گرمایی پیشنهاد شده،به طوری که با استفاده از آنها میتوان گرمای جذبشده توسط یک لایه گاز را ردیابی کرد [۴۳].

۱-۱۹-۲- حسگرهای جرمی
تغییر جرم شبیه تغییر گرمای حاصل از واکنش، معیار مفیدی برای استفاده در حسگرهای

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد ، U/ML)، زیر،، DNAase1
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید