حل می باشد.

۱-۱۸- حسگر شیمیایی
به طور کلی حسگر شیمیایی وسیله کوچکی است که بر روی نمونه و یا در داخل آن قرار میگیرد و سیگنال تولید شده توسط آن با غلظت آنالیت در داخل محلول ارتباط دارد. ساختمان کلی حسگرشیمیایی در شکل (۱-۹) آورده شده است. مهمترین قسمت، عنصر حسگر میباشد که در آن شناسایی یونی یا مولکولی انجام میشود،

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره روش سطح پاسخ
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید