الکتروشیمیایی ( پتانسیومتری، آمپرومتری و هدایتسنجی) و حسگرهای نوری [۴۲].

۱-۱۹-۱- حسگرهای گرمایی
انجام واکنشهای شیمیایی منجر به تغییر دمای واکنش میشوند. بنابراین یک فاکتور فیزیکی خوب برای حسگری، تشخیص و اندازهگیری تغییرات دمایی ایجاد شده در حین واکنش میباشند زیرا که این تغییرات متناسب با غلظت آنالیت مورد نظر است. واقعیت

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع دستهای، هپینوتیزم، زانوهایش، بیحال
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید