دانلود پایان نامه

گزینشپذیری خوب آنها در فاز گازی جهت کاربردهای ایمنی سنجی. حسگرهای جرمی به دو دسته عمده تقسیم میشوند: دسته اول حسگرهایی هستند که شامل نوسانگرهای تودهای پیزوالکتریک میباشند و دسته دوم که بر اساس وسایل امواج اکوستیک ساخته میشوند. کریستال کوارتز معمولترین وسیلهای است که به عنوان نوسانگر پیزوالکتریک در ساخت مبدل جهت حسگرهای جرمی

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوعتقسیم کار جنسیتی، تقسیم کار، رسانه‌های جمعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید