و باعث افزایش دقت و صحت آنالیزهای مورد نظر می‌شود.
هنگامی که از روش‌های چند متغیره برای آنالیزهای کمی استفاده می‌شود، همپوشانی سیگنال‌ها از جمله مشکلات مورد بحث خواهد بود. که این مساله توسط روش‌های کمومتریکس از قبیل کالیبراسیون‌های چند متغیره همانند کمترین مربعات جزئی، هوش‌های مصنوعی و روش‌های بسیار گوناگون کمومتریکس قابل

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه ، تقسیمبندی، میکنند:، پتانسیومتری(اندازهگیری
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید