آنالیزهای خطی راه مناسب و موثری برای حل مساله می‌باشد [۴۰-۳۶].
استفاده از روش‌های چند طول موجی به خصوص هنگامی که برای آنالیز چند گونه استفاده می‌شود و یا آنالیز یک گونه در بافت‌های پیچیده بسیار مفید خواهد بود. به این منظور استفاده از روش‌های کالیبراسیون چند متغیره به جای روش‌های کالیبراسیون تک متغیره بسیار مفیدتر خواهد بود

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد پلاریزاسیون، ، ،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید