شده با آن قرار میگیرد تقویت میشود. در نهایت سیگنال تقویت شده به بخش پردازشگر دادهها میرود و پس از آنالیز دادهها از روی خروجی سیستم قرائت میشود ]۴۱[.

شکل ۱-۹- آرایش کلی حسگر شیمیایی یا بیوشیمیایی
سادگی استفاده از حسگرهای شیمیایی سبب شده است تا در زمینههای گوناگون از آنها استفاده شود. این حسگرها

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره گردید،، ، ،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید