دانلود پایان نامه

افزایش جابه جایی فراتر از حلقه گلنوئید است. درجه ۱+ و۲+ مخصوصاً در جهت خلفی، نرمال در نظر گرفته میشود(جاب ۱۹۹۳).
۲-۳-۲-۲-تست توقف ، افزایش و برگشت از جابه جایی۸۱
تست توقف، در وضعیت آبداکشن و حداکثر چرخش خارجی انجام میشود که وقتی بیمار از درد در طول چرخش خارجی شکایت میکند تست مثبت است.
تست افزایشی در همان وضعیت توصیف شده در

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع m، ۲۰C3M، ۱PTO2X، ۲۱۰۰
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید