جایی، از نیمه در رفتگی قدامی سر بازو جلوگیری میکند که هرگونه کاهش در علائم به عنوان مثبت بودن تست برگشت ازجابهجایی در نظر گرفته میشود. این تست به عنوان مهمترین تست کلینیکی برای کشف ظریفترین ناپایداری در نظر گرفته میشود( کاوالو و اسپیر۱۹۸۸۸۲).

۲-۳-۳- دسته بندی سندرومهای برخوردی
برای ۸۳PCPs مهم است تا دامنه تفاوت بین آسیبهای

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد سیمولینک، Lookup، مقدارهای،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید