سال ۱۹۷۲ اولین بار به تست برخوردی اشاره کرد و علائم تشخیص را با” بیان درد در لبه قدامی آخرومی در مقاومت با نیروی الویشنی” توصیف کرد (جاب ۱۹۸۳).
PCPs87 باید از این سرنخها استفاده میکند تا بین سندروم برخوردی اولیه و ثانویه تفاوت قائل شود. در مراحل اولیه درد تنها بعد از فعالیت شانه تشدید میشود و اگر آن فعالیت ادامه یابد درد ممکن

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان وبررسی، (IR,، CHN)، UV-VIS,
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید