بنابراین برای عملکرد عضله فوقخاری یک آزمایش قابل اطمینانتری است(کلی ۱۹۹۶).
یاکم یک تست برای مجزا کردن عملکرد عضله فوقخاری ارائه کرد که بسیار شبیه تست جاب است(یاکم ۱۹۸۳).
۲-۳-۳-۴-تست سوپینیشن
این تست توسط یورگزون براساس یک مطالعه موردی شرح داده شد. اگر آرنج فلکشن ۹۰ درجه داده و در ساعد پرونیشن باشد و آزمونگر مچ بیمار را نگه

مطلب مرتبط :   منبع مقاله دربارهناخودآگاه، ایدئولوژی، تحلیل گفتمان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید