سقوط میکند.
بعلاوه با آسیب به عضلات RC نیروی مرکزی مفصل گلنوهومرال کاهش یافته و باعث جابهجایی فوقانی سر بازو میشود. عموما سطح مفصلی استخوان بازو به زیر زائدهی آخرومی میرود( نیر کریگ ۱۹۸۳; نیر ۱۹۹۰).
۲-۳-۴- تستهای سندرومهای برخوردی:
این تستها تمایل دارند علائم درد را تولید کند، که نشان دهنده غیر نرمال بودن شانه است.
نیر در

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع (نه، (۳).، قطبیت، (۶).
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید