بکار برد(جاب و مونیز ۱۹۸۲).
بعد از آن کلی تست FC را با ?? درجه چرخش خارجی شانه به جای چرخش داخلی کامل اصلاح کردند و به عنوان تست Full can (FC) نامیدند
آنها بیان کردند که وضعیت FC درد کمتری را نسبت به EC بر میانگیزد چرا که از وضعیت برخورد برجستگی بزرگ استخوان بازو به زیر قوس غرابی آخرومی در طول چرخش داخلی اجتناب میشود، و

مطلب مرتبط :   منبع مقاله دربارهتقسیم کار، تقسیم کار جنسیتی، روابط قدرت
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید