طول اکستنش، آبداکشن و چرخش خارجی بازو اتفاق میافتد( کاوالو ۱۹۸۸).
میزان پارگی عضلات RC در افراد جوان کمتر است که میزان پارگی این عضلات بعد از ۳۵ سالگی افزایش مییابد( هالستین ۱۹۹۷).
نیر پیشنهاد کرد که بیثباتی مفصل شانه و به دنبال آن پارگی RC منجر به ناپایداری سر بازو و کاهش مایع سینویال مفصل گلنوهومرال میشود که درنهایت سر بازو

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد روابط بین فردی، روان درمانی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید