دانلود پایان نامه

bar
فشارآند
۵/۰ bar
۵ bar
دمای سلول
۶۸ oC
۸۰oC

شکل (۳-۷) نمودارالگوریتم ژنتیک بکار گرفته شده در تحقیق حاضر

۳-۴-۴-۲ انتخاب تعداد جمعیت اولیه و تعداد نسل ها
تعداد نسل و تعداد جمعیت اولیه معمولا نسبت به تعداد پارامترهای متغیری که قرار است توسط الگوریتم ژنتیک بهینه شود تعیین می گردند. معمولا برای تعداد سه

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع فعالیتهای پژوهشی، توسعه پایدار، تغییر اقلیم، توسعه پاید
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید