شده، استفاده گردیده است. چون حل تحلیلی در برخی نقاط نامشخص توانایی پاسخگویی ندارد در صورت لینک مستقیم الگوریتم ژنتیک و برنامه نوشته شده جهت حل تحلیلی، به دلیل انتخاب تصادفی حلها یا مقادیر پارامترها توسط الگوریتم ژنتیک امکان عدم پاسخگویی در تعداد نسلهای بالا موجود است و به همین دلیل است که ابتدا حل تحلیلی را به ازای مقادیر مشخص از

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد پارامترها،، حـل‌هایی، ۳-۴-۱-۲، ۳-۴-۱-۱
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید