دانلود پایان نامه

ژنتیک وجود دارد که ممکن است کاربرد آنان علاوه بر مزایا و معایب هر یک از الگوریتمها، به سلیقه کاربران وابسته باشد. الگوریتم نخبه گرا به دلیل حفظ جواب بهینه و عدم از بین رفتن مقادیر بهینه در تعداد نسلهای زیاد، یکی از قویترین الگوریتمهای ژنتیک می باشد که قابلیتهای آن ثابت شده است. نمودار گردشی الگوریتم مورد استفاده در شکل (۳-۷)

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان ۸۰۸، ، ۰۵/۷(۹۳/۶)، ۱۳/۷۳(۲۶/۷۳)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید