دانلود پایان نامه

ارزیابی استفاده شده است.

۳-۴-۲ تعریف تابع برازندگی
پس از رسم منحنی پلاریزاسیون و منحنی توان توسط حل تحلیلی معیارهای متفاوتی را می‌توان بعنوان تابع برازندگی درنظر گرفت که از آن جمله می توان به سطح زیر نمودار پلاریزاسیون و بیشترین مقدار توان و … اشاره کرد. هر کدام از معیارهای گفته شده، شاخص‌های مشابهی از عملکرد پیل سوختی را

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد مواد معدنی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید