است. در فصل چهارم به معرفی نرم‌افزار پیل سوختی پلیمری که در گروه پیل سوختی دانشگاه صنعتی بابل تدوین شده است پرداخته شده است. این نرم‌افزار با گرفتن مقادیر پارامترها به حل تحلیلی پیل سوختی پرداخته و در نهایت منحنی پلاریزاسیون و منحنی توان را رسم می‌کند. در پژوهش حاضر از این نرم افزار که بر پایه حل تحلیلی است، جهت ایجاد توابع

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع دهنده،، ۵۰۰، دقیقه،، حلال‌های
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید