دانلود پایان نامه

تصادفی حدس می زند که این مقادیر حدسی بعنوان فشارهای آند و کاتد در نظر گرفته می شوند، همچنین یک عدد تصادفی بین ۶۸ تا ۸۰ را حدس زده و این مقدار حدسی را به عنوان مقدار در نظر گرفته شده برای دمای کارکردی پیل در نظر می گیرد.

جدول (۳-۱) دامنه مقادیر در نظر گرفته شده برای پارامترها
پارامتر
حد پایین
حد بالا
فشار کاتد
۵/۰ bar
۵

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد (۳-۷)، ، ،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید