آورده شده است.

۳-۴-۴-۱ کدگذاری مقادیر پارامترها
دامنه تغییرات در نظر گرفته شده برای این متغـیرها در الگوریتم حاضر در جـدول (۳-۱) آورده شـده اسـت. برای کدگذاری این سه پارامتر از شیوه کدگذاری اعداد حقیقی استفاده شده است، به این ترتیب که برای ایجاد هر کروموزوم، برنامه نوشته شده در مطلب دو عدد بین مقادیر ۰.۵ تا ۵ را بصورت کاملا

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع سلامت جسمانی، نابرابری ها، علوم انسانی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید