تصفیه آب به شمار میروند. با این حال در طی سالها، روشهای دیگری نیز جهت ضدعفونی کردن آب ابداع شده اند . در دهه ۱۹۸۰ میلادی و پس از آن، پیشرفتهای زیادی در ساخت غشاهایی جهت فیلتراسیون به روش اسمز معکوس و یا سایر روشها نظیر ازنزنی و استفاده از UVجهت ضدعفونی آب حاصل شد. این پیشرفتها نتیجه کشف پاتوژنهایی در آب می باشند که نسبت به کلر

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه ۱-۹-، بیوشیمیایی، ، ]۴۱[.
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید